Sinh viên ngành xây dựng

Chọn nghề - việc làm

Chọn nghề - việc làm

GD&TĐ - Theo khảo sát của trang tuyển dụng trực tuyến VietnamWorks, 5 ngành nghề có lương cao nhất lần lượt là: Tài chính/Đầu tư; Ngân hàng; Công nghệ thông tin; Marketing; Xây dựng.