Safari

Hãy từ bỏ Google, càng sớm càng tốt!

Hãy từ bỏ Google, càng sớm càng tốt!

Google đang biết quá nhiều thông tin về người dùng, Google đang lạm dụng thông tin người dùng để quảng cáo và cung cấp cho bên thứ 3 và Google khiến người dùng ngày càng thụ động. Hãy "cai" Google.