SGU

Trường ĐH Sài Gòn tuyển sinh thêm 2 ngành mới

Trường ĐH Sài Gòn tuyển sinh thêm 2 ngành mới

GD&TĐ - Căn cứ công văn số 1262/BGD&ĐT-GDĐH của Bộ GD&ĐT về việc thông báo chỉ tiêu đào tạo nhóm ngành đào tạo giáo viên, Hội đồng tuyển sinh Trường ĐH Sài Gòn chính thức thông báo về việc tuyển sinh và đào tạo thêm hai ngành mới.