Sỹ Luân

Sỹ Luân không thích lấy vợ...

Sỹ Luân không thích lấy vợ...

Trở về từ cõi chết sau tai nạn kinh hoàng, vẫn con người, khuôn mặt đó, nhưng tâm trí và suy nghĩ của Sỹ Luân như được “đổi mới” hoàn toàn.