Sở GD&ĐT Vĩnh Long

Tổng rà soát hiện trạng, xác định nhu cầu giáo viên thực hiện chương trình mới

Tổng rà soát hiện trạng, xác định nhu cầu giáo viên thực hiện chương trình mới

GD&TĐ - Sở GD&ĐT Vĩnh Long xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện chương trình giáo dục phổ thông (GDPT) giai đoạn 2019 – 2025; trong đó một trong những nhiệm vụ, giải pháp quan trọng được đưa ra là đảm bảo đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý (CBQL) giáo dục và nhân viên triển khai thực hiện chương trình GDPT.

Sử dụng kết quả đánh giá, phân loại trong năm để sắp xếp, luân chuyển giáo viên

Sử dụng kết quả đánh giá, phân loại trong năm để sắp xếp, luân chuyển giáo viên

GD&TĐ - Kể từ năm học 2019-2020, cơ quan quản lý giáo dục các cấp sử dụng kết quả đánh giá, phân loại trong năm để sắp xếp, luân chuyển đội ngũ từ nơi thừa sang nơi thiếu, xem xét đưa vào đề án tinh giản biên chế, giải quyết có hiệu quả và hợp lý tình trạng thừa cục bộ tại một số đơn vị trên cùng địa bàn...

Vĩnh Long tuyển giáo viên

Vĩnh Long tuyển giáo viên

GD&TĐ - Sở GD&ĐT Vĩnh Long thông báo về việc phát hành và nhận hồ sơ tuyển dụng viên chức sự nghiệp ngành Giáo dục tỉnh Vĩnh Long năm học 2018 – 2019.