Sở GD&ĐT Thái Nguyên

Những yêu cầu cụ thể với GV nhằm nâng cao chất lượng giáo dục

Những yêu cầu cụ thể với GV nhằm nâng cao chất lượng giáo dục

GD&TĐ - Trong văn bản về thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp để nâng cao chất lượng giáo dục phổ thông năm học 2017-2018, Sở GD&ĐT Thái Nguyên đã chỉ rõ những yêu cầu với giáo viên bộ môn và giáo viên chủ nhiệm nhằm góp phần nâng cao chất lượng giáo dục phổ thông.