Sở GD&ĐT Sơn La

Sở GD&ĐT Sơn La chấn chỉnh hoạt động mua sắm thường xuyên

Sở GD&ĐT Sơn La chấn chỉnh hoạt động mua sắm thường xuyên

GD&TĐ - Sở GD&ĐT Sơn La vừa có văn bản triển khai Chỉ thị số 47/CT-TTg ngày 27/12/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc chấn chỉnh công tác đấu thầu trong các dự án đầu tư phát triển và hoạt động mua sắm thường xuyên sử dụng vốn nhà nước.