Sở GD&ĐT Nam Định

Chấp hành luật giao thông là một tiêu chuẩn đánh giá hạnh kiểm học sinh

Chấp hành luật giao thông là một tiêu chuẩn đánh giá hạnh kiểm học sinh

GD&TĐ - Đưa việc chấp hành pháp luật về trật tự và an toàn giao thông là một tiêu chuẩn đánh giá hạnh kiểm học sinh và là tiêu chí thi đua hàng năm của các cơ sở giáo dục. Đây là một nội dung được Sở GD&ĐT Nam Định quy định trong văn bản về an toàn giao thông đầu văn học vừa gửi các đơn vị.

Không ghép báo cáo thành tích, tuyên truyền về trường trong khai giảng

Không ghép báo cáo thành tích, tuyên truyền về trường trong khai giảng

GD&TĐ - Sở GD&ĐT Nam Định yêu cầu các đơn vị xây dựng kế hoạch tổ chức khai giảng năm học 2019 - 2020. Lễ khai giảng cần tổ chức ngắn gọn, trang trọng, bảo đảm an toàn cho học sinh và giáo viên, mang tính chất giáo dục đạo đức truyền thống, bảo vệ môi trường, phù hợp với điều kiện của địa phương.

Mỗi cơ sở giáo dục xây dựng bộ quy tắc ứng xử riêng

Mỗi cơ sở giáo dục xây dựng bộ quy tắc ứng xử riêng

GD&TĐ - Sở GD&ĐT Nam Định vừa có văn bản yêu cầu các đơn vị triển khai Thông tư 06/2019/TT-BGDĐT của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT về việc quy định Quy tắc ứng xử trong cơ sở giáo dục mầm non, cơ sở giáo dục phổ thông, cơ sở giáo dục thường xuyên.

Nam Định hướng dẫn mức thu học phí mới

Nam Định hướng dẫn mức thu học phí mới

GD&TĐ - Sở GD&ĐT Nam Định hướng dẫn việc thực hiện thu học phí mới đối với cơ sở giáo dục công lập thuộc hệ thống giáo dục quốc dân do tỉnh quản lý năm học 2018-2019.