Niềm vui nhận nhà công vụ giáo viên mới

Niềm vui nhận nhà công vụ giáo viên mới

Niềm vui nhận nhà công vụ giáo viên mới

GD&TĐ - Công trình Nhà công vụ GV Trường THPT Hà Lang (huyện Chiêm Hóa, tỉnh Tuyên Quang) vừa được khánh thành, nhân dịp kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam.