Ninh Thuận

Thầy võ của những mảnh đời cơ nhỡ

Thầy võ của những mảnh đời cơ nhỡ

Từng chứng kiến những cảnh ỷ mạnh hiếp yếu lúc trẻ, võ sư Ngô Khắc Hoàng đã mang tinh thần võ đạo chân chính đến với các học trò của mình, đưa nhiều mảnh đời lầm lỡ trở lại với đời