Ninh Thuận

Cà Mau, Ninh Thuận triển khai cấm tàu thuyền ra khơi

Cà Mau, Ninh Thuận triển khai cấm tàu thuyền ra khơi

GD&TĐ - Trước tình hình cơn bão sắp đi vào Biển Đông vào ngày 3/11, thực hiện công tác đảm bảo an toàn tính mạng người dân vùng biển, cơ quan chức năng hai tỉnh Ninh Thuận, Cà Mau đã cấm các tàu thuyền ra khơi. 

Hoạt động bắt buộc để xây dựng văn hóa chất lượng của nhà trường

Hoạt động bắt buộc để xây dựng văn hóa chất lượng của nhà trường

GD&TĐ - Năm học 2017 - 2018 tiếp tục xác định công tác kiểm định chất lượng giáo dục là giải pháp nhằm quản lý đồng bộ các điều kiện đảm bảo chất lượng (đầu vào), quá trình giáo dục và kết quả giáo dục (đầu ra). Hoạt động kiểm định chất lượng giáo dục là hoạt động bắt buộc để xây dựng văn hóa chất lượng của nhà trường.