Nhận con nuôi

Thủ tục nhận con nuôi là trẻ bị bỏ rơi

Thủ tục nhận con nuôi là trẻ bị bỏ rơi

GD&TĐ - Khi đứa trẻ bị bỏ rơi thì UBND xã nơi đứa trẻ bị bở rơi sẽ có trách nhiệm tìm người hoặc tổ chức tạm thời nuôi dưỡng trẻ em; nếu có người nhận trẻ em làm con nuôi thì UBND cấp xã nơi phát hiện trẻ em bị bỏ rơi xem xét, giải quyết.