Nhật Kim Anh

Đời giông bão của Nhật Kim Anh

Đời giông bão của Nhật Kim Anh

Thật khéo cho câu "hồng nhan bạc phận" dường như đã vận vào đời Nhật Kim Anh khi cô gặp không ít truân chuyên đường tình trước khi lập gia đình, và cuộc tình tưởng êm đẹp đến nay cũng đã đổ vỡ sau 5 năm.