Nhật Bản

Ngày tựu trường tương phản ở 2 vùng đất

Ngày tựu trường tương phản ở 2 vùng đất

GD&TĐ - Lâu nay, các nhà giáo dục trên thế giới đưa ra tương đối nhiều phân tích về bối cảnh trường học bao gồm một số lượng lớn các yếu tố từ ảnh hưởng xã hội, chính trị, kinh tế, và nhiều vấn đề rộng lớn hơn. 

Thông báo tuyển sinh đi học thạc sĩ ở Nhật Bản

Thông báo tuyển sinh đi học thạc sĩ ở Nhật Bản

GD&TĐ - Cục Hợp tác Quốc tế - Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa thông tin về việc Chính phủ Nhật Bản cấp viện trợ không hoàn lại để thực hiện Chương trình Học bổng Phát triển nguồn nhân lực cho Việt Nam (JDS) năm 2019 cho niên khóa 2020 - 2022.