Những điều cần lưu ý

Bày mâm cúng cô hồn thế nào đúng cách?

Bày mâm cúng cô hồn thế nào đúng cách?

Theo quan niệm dân gian, tháng 7 âm lịch là khoảng thời gian linh hồn người chết và quỷ đói được quay trở về dương gian. Vì vậy, cúng cô hồn có ý nghĩa giúp đỡ những linh hồn đói khổ đã khuất.

Tin tiêu điểm