Nhân tình

Làm sao cho phải đạo vợ chồng?

Làm sao cho phải đạo vợ chồng?

Anh trai tôi có nhân tình, chị dâu biết chuyện, chị ấy lên cơn ghen tức đóng trái cửa lại nhốt anh tôi trong phòng vác gậy sắt đánh anh bầm tím khắp người. Chuyện thật mà như bịa.