Nhà hát Lớn Hà Nội

Đêm nhạc cổ điển Toyota 2017

Đêm nhạc cổ điển Toyota 2017

GD&TĐ - Tối qua ngày 4/11 tại Nhà hát lớn Hà Nội, chương trình hòa nhạc cổ điển Toyota đã được biểu diễn. Đây cũng là đêm diễn đánh dấu năm thứ 20 Đêm nhạc Cổ điển Toyota được tổ chức tại Việt Nam, đồng thời cũng đánh dấu chặng đường 28 năm “Âm nhạc lay chuyển cuộc sống” trên toàn khu vực Châu Á – Thái Bình Dương.