Nhà Khoa Học Việt Nam

Bảo tồn và phát huy giá trị di sản nhà khoa học Việt Nam

Bảo tồn và phát huy giá trị di sản nhà khoa học Việt Nam

GD&TĐ - Ở Việt Nam, vấn đề di sản văn hóa được đề cập nhiều, nhưng việc bảo tồn và phát huy giá trị di sản nhà khoa học dường như chưa được quan tâm đúng mức. Trung tâm Di sản các nhà khoa học Việt Nam tiên phong nhận lấy trách nhiệm này, dù phải đương đầu với rất nhiều khó khăn. 

 Lễ tiếp nhận tài liệu, hiện vật của GS.TS.NGND Nguyễn Ngọc Giao

Lễ tiếp nhận tài liệu, hiện vật của GS.TS.NGND Nguyễn Ngọc Giao

GD&TĐ - Nhân dịp  kỷ niệm 128 năm ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh, ngày 19/5, tại  trụ sở Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật TP. Hồ Chí Minh diễn ra buổi lễ  tiếp nhận tài liệu hiện vật của GS.TS.NGND Nguyễn Ngọc Giao do Trung tâm Di sản các nhà khoa học Việt Nam (HERITIST) tổ chức.