Nhà tù không cai ngục

Nhà tù không cai ngục

Nhà tù không cai ngục

GD&TĐ - Tại đất nước Nam Mỹ, Brazil vốn nổi tiếng về bạo lực nhà tù vẫn có một hệ thống nhà tù song hành không cần cai ngục và vũ khí trấn áp. Đó là các nhà tù do hội Apac điều hành.