Nhãn Hàng

Biến bầu trời đêm thành biển quảng cáo khổng lồ

Biến bầu trời đêm thành biển quảng cáo khổng lồ

Thử tưởng tượng xem một ngày nào đó bạn nhìn lên Mặt Trăng vào một đêm mùa hè và thấy một bầu trời đầy sao cùng một tấm biển quảng cáo khổng lồ. Đó là hình dung của một start-up Nga trong tương lai không xa.