Nhiều trường bắt đầu đón thí sinh làm thủ tục nhập học