Người đàn ông có lưỡi chẻ đôi do vệ sinh răng miệng kém