Ngày hội giao lưu HS tiểu học tiêu biểu TP Đồng Hới