Ngài Craig Chittick

Sinh viên Việt Nam nằm trong nhóm xuất sắc nhất thế giới

Sinh viên Việt Nam nằm trong nhóm xuất sắc nhất thế giới

GD&TĐ - Cuối tháng 12, lại thêm gần 30 sinh viên giành học bổng Chính phủ Australia hoàn thành khóa học ĐH, sau ĐH trở về Việt Nam. Đại sứ Australia tại Việt Nam – ngài Craig Chittick – tự hào khi thấy những con ngừoi còn có phần rụt rè trong buổi gặp gỡ trước khi du học năm xưa nay trở về đầy tự tin, bừng nhiệt huyết cống hiến cho đất nước.

Ngài Craig Chittick - Đại sứ Australia: Sinh viên Việt Nam nằm trong nhóm xuất sắc nhất thế giới

Ngài Craig Chittick - Đại sứ Australia: Sinh viên Việt Nam nằm trong nhóm xuất sắc nhất thế giới

GD&TĐ - Cuối tháng 12, lại thêm gần 30 sinh viên giành học bổng Chính phủ Australia hoàn thành khóa học ĐH, sau ĐH trở về Việt Nam. Đại sứ Australia tại Việt Nam – ngài Craig Chittick – tự hào khi thấy những con người còn có phần rụt rè trong buổi gặp gỡ trước khi du học năm xưa nay trở về đầy tự tin, bừng nhiệt huyết cống hiến cho đất nước.