Nghị quyết số 37 của Bộ Chính trị

Bắc Kạn: Nhiều chuyển biến tích cực về kinh tế - xã hội

Bắc Kạn: Nhiều chuyển biến tích cực về kinh tế - xã hội

GD&TĐ - Ngày 9/7, tỉnh ủy Bắc Kạn tổ chức Hội nghị tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết số 37 - NQ/TW ngày 1/7/2004 của Bộ Chính trị về “Phương hướng phát triển kinh tế - xã hội và đảm bảo quốc phòng, an ninh vùng trung du và miền núi Bắc bộ đến năm 2020” 

Ứng dụng KHKT phát triển kinh tế vùng miền núi phía Bắc

Ứng dụng KHKT phát triển kinh tế vùng miền núi phía Bắc

GD&TĐ - Ngày 6/7, Đại học Thái Nguyên phối hợp với Ban Kinh tế T.Ư tổ chức Tọa đàm khoa học mang chủ đề “Kết quả nghiên cứu, ứng dụng khoa học kỹ thuật phục vụ phát triển kinh tế xã hội khu vực trung du và miền núi phía Bắc của Đại học Thái Nguyên 2004-2018”.