Nghị quyết số 29-NQ/TW

Nhiều chuyển biến tích cực sau 5 năm đổi mới căn bản và toàn diện giáo dục và đào tạo

Nhiều chuyển biến tích cực sau 5 năm đổi mới căn bản và toàn diện giáo dục và đào tạo

Sau 5 năm thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW ngày 04/11/2013 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế, ngành Giáo dục và Đào tạo đã đạt được một số kết quả bước đầu quan trọng.

Chuyển biến tích cực sau 5 năm triển khai Nghị quyết 29-NQ/TW

Chuyển biến tích cực sau 5 năm triển khai Nghị quyết 29-NQ/TW

GD&TĐ - Trong điều kiện còn không ít khó khăn thách thức, ngành Giáo dục Bắc Giang đã chỉ đạo tổ chức thực hiện hoàn thành xuất sắc các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra trong Kế hoạch của UBND tỉnh, Chương trình hành động của Ban Thường vụ Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW về đổi mới căn bản và toàn diện GD-ĐT.

Luồng gió mới thổi bùng phong trào thi đua dạy tốt, học tốt

Luồng gió mới thổi bùng phong trào thi đua dạy tốt, học tốt

GD&TĐ - Nghị quyết số 29-NQ/TW ngày 4/11/2013 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về đổi mới căn bản, toàn diện GD-ĐT, đáp ứng yêu cầu CNH-HĐH trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế, sau 5 năm thực hiện đã bám rễ sâu vào đời sống giáo dục của tỉnh Quảng Ninh, tạo nên những chuyển biến đáng kể, là động lực để các nhà trường, ngành GD vươn lên đạt được những thành quả to lớn. Phóng viên Báo GD&TĐ đã có cuộc trò chuyện với NGƯT Vũ Liên Oanh - Giám đốc Sở GD&ĐT tỉnh Quảng Ninh về những nỗ lực của toàn ngành để đưa Nghị quyết 29 vào cuộc sống.