Nga bắt đầu bỏ phiếu

Người Nga bắt đầu bỏ phiếu bầu tổng thống

Người Nga bắt đầu bỏ phiếu bầu tổng thống

GD&TĐ - RT ngày 26/2 đưa tin, công dân Nga sinh sống tại các khu vực hẻo lánh hoặc trên tàu biển xa bờ dài ngày, các nhà khoa học sống tại vùng cực đã có thể bắt đầu bỏ phiếu sớm để bầu tổng thống.