Nguyễn Văn Bình

Bắc Kạn: Nhiều chuyển biến tích cực về kinh tế - xã hội

Bắc Kạn: Nhiều chuyển biến tích cực về kinh tế - xã hội

GD&TĐ - Ngày 9/7, tỉnh ủy Bắc Kạn tổ chức Hội nghị tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết số 37 - NQ/TW ngày 1/7/2004 của Bộ Chính trị về “Phương hướng phát triển kinh tế - xã hội và đảm bảo quốc phòng, an ninh vùng trung du và miền núi Bắc bộ đến năm 2020” 

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng thăm chính thức Liên bang Nga

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng thăm chính thức Liên bang Nga

GD&TĐ - Nhận lời mời của Tổng thống Liên bang Nga Vladimir Putin, sáng 5/9/2018, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam Nguyễn Phú Trọng và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã rời Hà Nội đi thăm chính thức Liên bang Nga từ ngày 5 đến 8/9/2018.