Nguyễn Thảo

Cách dạy con kỳ lạ của bà mẹ 3 con gây tranh cãi

Cách dạy con kỳ lạ của bà mẹ 3 con gây tranh cãi

Bà mẹ Katie Pybus khẳng định rằng 3 đứa con của chị là Sapphire, Etienne và Orin – những đứa trẻ chưa bao giờ học bảng chữ cái và sẽ không bao giờ phải thi cử - đang học mọi thứ mà chúng cần từ thế giới mạng.