Nguyễn Thị Thu Hằng là thí sinh nữ có điểm cao nhất lịch sử Đường lên đỉnh Olympia

Tin tiêu điểm