NHG traop nhiều học bổng cho học sinh đạt giải cao cuộc thi KHKT