Mỹ đang mất dần lợi thế so với Trung Quốc ở khu vực châu Á-Thái Bình Dương