Mỹ muốn nối lại đàm phán nhằm phi hạt nhân hóa Bán đảo Triều Tiên