Mỗi nơi một vẻ

Giáo viên trực hè: Mỗi nơi một vẻ

Giáo viên trực hè: Mỗi nơi một vẻ

GD&TĐ - Hằng năm, vào dịp nghỉ hè, chuyện giáo viên trực trường lại “nóng” lên vì mỗi nơi mỗi kiểu khác nhau. Ở thành thị, các trường có bảo vệ; giáo viên không phải trực; Còn đối với trường học ở nông thôn thì nhiều nơi giáo viên phải thay nhau trực suốt mùa hè…