Máy chiếu Epson

8 mẫu máy chiếu Epson tốt nhất cho giáo dục và kinh doanh

8 mẫu máy chiếu Epson tốt nhất cho giáo dục và kinh doanh

GD&TĐ - 8 mẫu máy chiếu Epson tốt nhất cho giáo dục và kinh doanh được công ty zamaco liệt kê gồm có: EB-X05, EB-W39, EB-970, EB-U42, EB-2255U, EB-1460Ui, EB-L510U, EB-Z10000U là các dòng máy chiếu từ nhỏ gọn cho phòng học, phòng họp nhỏ đến các dòng máy chiếu cường độ sáng cao cho phòng hội trường lớn.