Máy bay ném bom B-52 của Mỹ xác định hàng trăm mục tiêu khi tấn công

Tin tiêu điểm