Môn Giáo dục thể chất

Môn Giáo dục thể chất trong Chương trình GDPT mới

Môn Giáo dục thể chất trong Chương trình GDPT mới

GD&TĐ - Với những đổi mới trong môn Giáo dục thể chất (GDTC), các nhà trường, giáo viên (GV) cần chuẩn bị như thế nào để thực hiện có hiệu quả môn học? TS Đặng Ngọc Quang - Chủ biên chương trình môn GDTC - trao đổi với Báo Giáo dục và Thời đại xung quanh nội dung này.
 

Môn Giáo dục thể chất trong Chương trình GDPT mới

Môn Giáo dục thể chất trong Chương trình GDPT mới

GD&TĐ - TS Đặng Ngọc Quang - Chủ biên chương trình (CT) môn Giáo dục thể chất (GDTC) - cho biết: CT GDTC được xây dựng theo hướng tiếp cận năng lực với tất cả các yêu cầu về: mục tiêu, nội dung, phương pháp dạy học và đánh giá; được biên soạn theo mẫu mới chung cho các CT môn học.