Minh bạch các khoản thu đầu năm học

Minh bạch các khoản thu đầu năm học

Minh bạch các khoản thu đầu năm học

GD&TĐ - Hải Phòng là địa phương luôn nằm trong tốp đầu cả nước về chất lượng giáo dục, cả về đại trà và mũi nhọn. Tuy vậy, những năm gần đây một số trường học trên địa bàn thành phố để xảy ra tình trạng lạm thu, gây bức xúc trong dư luận xã hội và ảnh hưởng tới uy tín của ngành Giáo dục thành phố.