Metro

Độc đáo xe đạp làm từ đồ tái chế

Độc đáo xe đạp làm từ đồ tái chế

Một doanh nhân người Mexico đã tạo ra một chiếc xe đạp sinh thái, giúp bảo vệ môi trường hiệu quả nhất trên thế giới – đó là xe đạp làm từ giấy, nhựa và các đồ tái chế.