Maple Bear Westlake Point

Ai chịu trách nhiệm khi cơ sở giáo dục địa phương vi phạm?

Ai chịu trách nhiệm khi cơ sở giáo dục địa phương vi phạm?

GD&TĐ - Mới đây, cơ sở mầm non Maple Bear Westlake Point tại 24 Quảng Bá (quận Tây Hồ, Hà Nội) chưa được cấp phép hoạt động và giao chỉ tiêu tuyển sinh nhưng vẫn ngang nhiên hoạt động. Đặc biệt, sự việc giáo viên cơ sở này nhốt trẻ vào trong tủ khiến cho dư luận phẫn nộ...