Mang robot vào trường học

Mang robot vào trường học

Mang robot vào trường học

GD&TĐ - Nhiều quốc gia đã nhận ra tầm quan trọng của robot trong lớp học, từ đó họ bắt đầu tạo ra các chương trình cũng như nguyên tắc liên quan đến robot để kết hợp nó vào hệ thống giáo dục. Bằng cách dạy cho học sinh những điều cơ bản về robot, các nhà giáo dục có thể mở ra một thế giới hoàn toàn mới cho học sinh và những cơ hội thú vị mà các em sẽ không thể tiếp cận được nếu không được tiếp xúc với công nghệ.