Malaysia

Rùng mình mát xa bằng... dao

Rùng mình mát xa bằng... dao

Thông thường, việc mát xa thường sử dụng tay nhưng một tổ chức phi chính phủ ở Penang, Malaysia lại chào mời kiểu mát xa rợn tóc gáy: bằng dao.