Madagascar

Top 5 quốc gia có nhiều người dân béo và gầy nhất

Top 5 quốc gia có nhiều người dân béo và gầy nhất

Theo báo cáo mới nhất của WHO, hiện có gần 2 tỉ người trưởng thành trên thế giới bị thừa cân. Nếu bạn cho rằng Mỹ là quốc gia có tỉ lệ người béo phì cao nhất thế giới, thì kiến thức của bạn đã sai rồi.