Macau

10 nữ tỷ phú thế giới năm 2014

10 nữ tỷ phú thế giới năm 2014

Tạp chí Forbes vừa công bố danh sách 268 tỷ phú trong năm 2014. Điều ấn tượng của bản danh sách này là 172 trong số đó là tỷ phú nữ - con số lớn nhất từ trước đến nay (năm 2013, số tỷ phú nữ là 138).