Lễ khai giảng năm học 2019 - 2020

Không ghép báo cáo thành tích, tuyên truyền về trường trong khai giảng

Không ghép báo cáo thành tích, tuyên truyền về trường trong khai giảng

GD&TĐ - Sở GD&ĐT Nam Định yêu cầu các đơn vị xây dựng kế hoạch tổ chức khai giảng năm học 2019 - 2020. Lễ khai giảng cần tổ chức ngắn gọn, trang trọng, bảo đảm an toàn cho học sinh và giáo viên, mang tính chất giáo dục đạo đức truyền thống, bảo vệ môi trường, phù hợp với điều kiện của địa phương.