Lễ Vu Lan

Tháng cô hồn có thực sự đáng sợ?

Tháng cô hồn có thực sự đáng sợ?

Người Việt cho rằng, cúng cô hồn là một hành động mang tính nhân văn, thể hiện lòng kính trọng, tôn nghiêm của người còn sống đối với người đã khuất, đề cao việc báo hiếu và làm phúc bố thí.