Lấy chồng giàu

Phụ nữ thông minh đừng chỉ thấy đàn ông giàu mà ham

Phụ nữ thông minh đừng chỉ thấy đàn ông giàu mà ham

Phụ nữ có chồng giàu dĩ nhiên rất tốt. Nhưng nếu người đàn ông đó tính toán, so đo với vợ từng đồng, từng hào một thì không gì khổ bằng. Phụ nữ muốn sướng hãy lấy người có mười đồng mà chẳng tiếc cho bạn 9 đồng.