Lạm phát tiến sĩ

Kenya: Lạm phát tiến sĩ

Kenya: Lạm phát tiến sĩ

GD&TĐ - Báo cáo mới đây của Hội đồng Kiểm định Kenya khẳng định, lãnh đạo các trường đại học (ĐH) nước này đã không có sự giám sát chặt chẽ, dẫn đến những bất thường trong quy trình trao bằng tiến sĩ (TS).