Lưu Lạc

Sai một chuyến tàu, lưu lạc 37 năm

Sai một chuyến tàu, lưu lạc 37 năm

Một phụ nữ Trung Quốc đi nhầm tàu từ khi mới lên 6 tuổi vừa được đoàn tụ với gia đình sau 37 năm xa cách tưởng chừng như không bao giờ gặp lại gia đình.