Long (Rồng)

Chiêm ngưỡng bộ hình ảnh Tứ Linh nhận diện của Festival Huế 2020

Chiêm ngưỡng bộ hình ảnh Tứ Linh nhận diện của Festival Huế 2020

GD&TĐ - Ban tổ chức (BTC) Festival Huế 2020 thông tin, bộ hình ảnh từ bốn linh vật trong nghệ thuật cung đình Huế: Long, ly, quy, phụng được chọn làm hình ảnh nhận diện và sẽ xuất hiện xuyên suốt trên tất cả các sản phẩm truyền thông tại Festival Huế lần thứ XI – năm 2020 (01-06/4/2020). 

Tin tiêu điểm